Bolesť veľkých kĺbov- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.10.2018 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 9

Cena: 110 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 08.10.2018 20:00


Bolesť chrbtice + Bolesť veľkých kĺbov ODBORNÉ KURZY Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 13.10.2018 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 190 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 08.10.2018 20:00


Bolesť veľkých kĺbov (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.10.2018 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 9

Cena: 130 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 10.10.2018 20:00


Naučíte sa: Ako dosiahnuť inhibíciu hyperaktívnych svalov? Ako stabilizovať uvoľnený segment a ako zvoliť vhodné kompenzačné cvičenia? Ako pokračovať s klientom v rozvoji svalovej sily resp. objemu v nových optimalizovaných režimoch svalovej práce pre dosiahnutie vyššieho výkonnu?

Kurzy Bolesť chrbtice- spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu a Bolesť veľkých kĺbov- spojenie fyzioterapie jógy silového tréningu sa vhodne dopĺňajú a preto sme pre vás pripravili cenovo zvýhodnenú ponuku. Pri kúpe oboch školení ušetríte 30 eur! Stačí aby ste si pri výbere platobného variantu vybrali verziu: "Bolesť chrbtice + Bolesť veľkých kĺbov ODBORNÉ KURZY Bratislava". REGISTRÁCIA JE MOŽNÁ DO 13.9.2018!

Po absolvovaní týchto kurzov je možné pokračovať v tematike nadstavbovým kurzom Fyziojoga advanced.

Horné a dolné končatiny sú základom lokomócie, opory a manipulácie. Umožňujú interakciu s okolitým prostredím. Pre ich správnu funkciu je nevyhnutná optimálna stabilizácia, ktorá vychádza zo stabilného stredu tela, pletenca hornej a dolnej končatiny.

V prvej časti workshopu sa budeme venovať mechanizmom vzniku bolesti a ich súvislostiam. Pochopenie príčin a súvislostí následne umožní úpravu pohybových návykov, výber vhodných uvoľňovacích, kompenzačných a posilňovacích cvičení.

V ďalšej časti si rozoberieme a názorne ukážeme neutrálne nastavenie a centralizáciu ramenného, bedrového, kolenného a členkového kĺbu. Vysvetlíme si, ako nefyziologické nastavenie segmentu vplýva na väzy, kĺby, fascie, svaly a ako sa z prvotných funkčných zmien (napraviteľné) stávajú štrukturálne (nenapraviteľné).

Ako prvý podrobnejšie rozoberieme ramenný kĺb, optimálnu svalovú rovnováhu, pohyblivosť a prepojenie ramena s krčnou chrbticou. Vysvetlíme si kompenzačné mechanizmy a ich vplyv na krčnú chrbticu a akrum končatiny. Ukážeme si vhodné kompenzačné, stabilizačné a posilňovacie cvičenia pre komplexný rozvoj manžety rotátorov.

Bolesť veľkých kĺbov- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu

 

V ďalšej časti sa budeme venovať bedrovému kĺbu, svalovej rovnováhe a tomu, ako je prepojený s panvou a chrbticou. Pri stave svalovej disbalancie je kĺb používaný jednostranne a tým dochádza k jeho opotrebovaniu a skorším artrotickým zmenám. Skrátené svaly oblasti LPHC inhibujú aktivitu fázických svalov a spôsobujú vznik patologických pohybových návykov, ktoré sa prenášajú do každého pohybu a športu. Vysvetlíme si vplyv oslabených pelvifemorálnych stabilizátorov na postavenie kolena i nohy a opačne ako postavenie nohy ovplyvňuje celú dolnú končatinu, panvu a chrbticu. Všetka teória bude doplnená ukážkami a nácvikom techniky vhodných uvoľňovacích, stabilizačných, kompenzačných a posilňovacích cvičení.

V nasledujúcej časti rozoberieme priečnu a pozdĺžnu klenbu nohy, jej význam a funkciu. Názorne si ukážeme oporné body nohy a čo sa deje s nohou pri jednostrannom zaťažovaní. Ukážeme si cviky na túto malú ale veľmi dôležitú časť nášho tela. Budeme sa venovať aj výberu správnej obuvi.

V poslednej časti sa porozprávame o kolennom kĺbe, príčinách vzniku bolestí a postupe nápravy. Špeciálne sa zameriame na vastus medialis musculi quadricipitis ktorého optimálna funkcia je veľmi dôležitá pre stabilizáciu kolena. Vysvetlíme si statickú aj dynamickú stabilizáciu a prakticky si ukážeme najefektívnejšie cvičenia na stabilizáciu kolena. Nezabudneme na flexory kolenného kĺbu, pretože ich stabilizačná funkcia má zásadný vplyv na postavenie panvy.

Bolesť veľkých kĺbov- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu

 

O lektoroch

Mgr. Naďa Ulehlová

 • diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia
 • absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness
 • 15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
 • spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

Mgr. Oliver Poór

 • diplomovaný fyzioterapeut
 • magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
 • doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
 • v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
 • absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
 • aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
 • 8 ročná prax v práci s rekreačnými aj vrcholovými športovcami
 • zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Čas konania kurzu 9:00-17:00

Účastníci dostanú skriptá a certifikát o účasti na kurze. Pokyny a rozvrh dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

Po absolvovaní tohoto kurzu je možné pokračovať v tematike nadstavbovým kurzom Fyziojoga advanced.

Minimálny počet účastníkov je 14. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurz zrušíme a vrátime plnú sumu školného. Maximálna kapacita kurzu je 20 ľudí.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania s IČ: 170/2018 a počtom kreditov 2.


Bolesť veľkých kĺbov- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.10.2018 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 9

Cena: 110 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 08.10.2018 20:00


Bolesť chrbtice + Bolesť veľkých kĺbov ODBORNÉ KURZY Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 13.10.2018 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 190 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 08.10.2018 20:00


Bolesť veľkých kĺbov (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.10.2018 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 9

Cena: 130 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 10.10.2018 20:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu