Cervico - Brachial Therapeutics

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 24.05. - 25.05.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 16

Cena: 350 €

Voľných miest: 10

Prihlasovanie do: 24.04.2019 20:00


Cervico - Brachial Therapeutics (late buy)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 24.05. - 25.05.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 16

Cena: 400 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 21.05.2019 20:00


Cervico Brachial + Cranio Cervical Therapeutics (skvelá cena)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 24.05. - 27.05.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 32

Cena: 640 €

Voľných miest: 4

Prihlasovanie do: 24.04.2019 20:00


Bolesť spodnej časti krku je jednou z najčastejších problémov oporno – pohybového aparátu. Doteraz publikované vedecké štúdie a odborníci na danú problematiku vyzdvihujú účinok muskuloskeletárnej rehabilitácie v liečbe týchto problémov (účinok je vyšší ako v porovnaní s bolesťou spodnej časti chrbta). Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je však potrebná kvalitná diagnostika, ktorá dokáže odhaliť špecifické poruchy oporno – pohybového aparátu.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 s prideleným  IČ: 102/2019 a počtom kreditov 7.

Efektívna rehabilitácia je založená na rozoznaní špecifických pohybových vzorcov na úrovni krčnej chrbtice.

Účastníci tohto kurzu sa naučia ako diagnostikovať, hodnotiť a viesť terapiu ľudí s bolesťami a dysfunkciami v cervico – brachiálnej oblasti.

Kurzy Cervico – Bracial Therapeutics a Cranio – Cervical Therapeutics na seba nadväzujú a podrobne rozoberajú problematiku a liečbu krčnej chrbtice a okolitých segmentov. Preto sme pre Vás pripravili cenovo zvýhodnený varian, ktorý obsahuje účasť na obidvoch kurzoch. Stačí si vybrať variant „Cervico Brachial + Cranio – Cervical Therapeutics (skvelá cena)“. Táto ponuka je kapacitne a časovo limitovaná.​

Dvojdňový kurz pozostáva zo 16 vyučovacích hodín. Po jeho absolvovaní sa účastník naučí:

1) Ako analizovať históriu a pozadie muskuloskeletárnej bolesti a disfunkcií v cervico – brachiálnej oblasti (spodná časť krku)

2) Prakticky vyšetrovať, hodnotiť a rozoznávať klinické pohybové vzorce u ľudí s muskuloskeletárnou bolesťou a dysfunkciou v cervico – brachiálnej oblasti (diskogénne bolesti, poruchy facetových kĺbov, TOS, myofasciálne bolesti, iritácie miechového koreňa)

3) Prakticky využívať vhodné postupy a manažment ľudí s musculoskeletárnymi problémami spodnej časti krku

4) Efektívne a bezpečne liečiť ľudí s poruchami v oblasti krčnej chrbtice

40 % obsahu kurzu je teoretického, 60% tvorí prax

Cervico - Brachial Therapeutics

 

Program kurzu Cervico - Brachial Therapeutics:

1. Deň - piatok

8:30 - 9:00 Registrácia

9:00 – 11:00 Klinické pozadie: Anatómia spodnej časti krčnej chrbtice, epidemiológia bolesti chrbtice, poruchy krčnej chrbtice a senzorický systém, poruchy krčnej chrbtice a motorický systém, faktory ovplyvňujúce vznik porúch, psychologické faktory podmieňujúce vznik bolesti

11:00 – 11:30 Občerstvenie a voľná diskusia

11:30 – 13:00 Klinické súvislosti pohybových vzorcov spodnej časti krčnej chrbtice: Diskogénne poruchy, poruchy facetových kĺbov, iritácie miechového koreňa, TOS – thoracic outlet syndrome, myofasciálna bolesť krku

13:00 – 13:45 Obed

13:45 – 15:15 Diagnostika a terapia spodnej časti krčnej chrbtice: Topografická anatómia, prispievajúce faktory – postúra a vzorce dýchania

15:15 – 15:30 Občerstvenie

15:30 – 17:00 Diagnostika a terapia spodnej časti krčnej chrbtice: Iritácia disku a miechových koreňov

2. Deň - sobota

8:30 – 9:00 Sumár prvého dňa

9:00 – 11:00 Diagnostika a terapia spodnej časti krčnej chrbtice: TOS – thoracic outlet syndrome a syndróm myofasciálnej bolesti

11:00 – 11:30 Prestávka a diskusia

11:30 – 13:00 Diagnostika a terapia spodnej časti krčnej chrbtice: Iritácia facetoveých kĺbov

13:00 – 13:45 Obed

13:45 – 15:15 Diagnostika a terapia spodnej časti krčnej chrbtice: Krk, trup, lopatka a dysfunkcie oblasti trupu

15:15 – 15:30 Občerstvenie

15:30 – 16:30 Ukážky „case study“ a diskusia „brain storming“, ukončenie kurzu

Cervico - Brachial Therapeutics

 

Kurz je v procese schvaľovania kreditov od SKF.

Kurzy Cervico – Bracial TherapeuticsCranio – Cervical Therapeutics na seba nadväzujú a podrobne rozoberajú problematiku a liečbu krčnej chrbtice a okolitých segmentov. Preto sme pre Vás pripravili cenovo zvýhodnený varian, ktorý obsahuje účasť na obidvoch kurzoch. Stačí si vybrať variant „Cervico Brachial + Cranio – Cervical Therapeutics (skvelá cena)“. Táto ponuka je kapacitne a časovo limitovaná.​

 

Lektor kurzu:

Tzvika Greenbaum, Izrael

Mojim hlavným záujmom vo fyzioterapií je pochopiť pacienta ako aj klinický prejav jeho problémov. Som presvedčený, že je ideálne spájať rôzne prístupy, primerane ku klinickému prejavu. Spolu s tým sú rovnako dôležité evidancia, spätná väzba a presvedčenie pacienta, že dosiahne najlepšie výsledky.

Tzvika Greenbaum

 

Kvalifikácia:

2007 Chronic Low Back Pain classification system – Diagnosis and Management

2007 Western Acupuncture and Dry Needling

2007 Dry Needling for the Neck-FaceHead

2008 Cervicogenic Headache – Cervical spine & Headache

2009 Discover the Pelvic

2011 Trigger Points Management

2012 Dynamic Neuromuscular Stabilization, "A" course

2015 Temporomandibular Disorders

 

Klinické skúsenosti:

2015 – today Hetzelia medical center experts clinic – experts private clinic

2008 – 2015 SPORTOPEDIA: Multi-disciplinary Clinical practice for Musculoskeletal and Sports rehabilitation in Tel Aviv, Israel

2007 – 2008 Loxton Physiotherapy Service – Sports and Musculoskeletal Physio clinic in South Australia

2006 University of South Australia clinic – Clinical training in Manual Therapy skills

2005 Israeli National Health Service, Hadera city clinic

2003 – 2005 Intel Technologies LTD, Haifa Centre (Israel)

 

Lektorské skúsenosti:

2014 – today Israel (different medical centers), Cyprus (European university of Nicosia), Hong Kong (HKG chiropractic foundation), India (New Delhi spine medical center)

2013 – today Dental School of Tel Aviv University

2008 – tody Private Post-Graduate courses for PT's in Israel (different medical centers) and Cyprus (European university of Nicosia)

2008 – today Physiotherapy School, Tel-Aviv University

2003 – 2005 Intel Technologies LTD

 

Veda a výskum:

2013 – tody Tel Aviv University, PHD student

2016 University of South Australia, Thesis of the Master degree

 

Publikačná činnosť:

Occupation as a potential contributing factor for temporomandibular disorders, bruxism and cervical muscle pain: a controlled comparative study. Emodi Perlman A, Eli I, Rubin PF, Greenbaum T, Heiliczer S & Winocur E European Journal Of Oral Sceince, September 2015

Cervical flexion-rotation test and physiological range of motion – comparative study of patients with myogenic temporomandibular disorders versus healthy controls. Greenbaum T, Dvir Z, Rieter S & Wimocur E Musculoskeletal Science & Practice, February 2017

Potential orofacial hazards of resistance training: a controlled comparative study. Rubin PF, Eli I, Greenbaum T, Shapira K, Emodi Perlman A & Winocur E Cranio, September 2017

 

Akademické konferencie a prezentácie:

Cervical flexion-rotation test and physiological range of motion – comparative study of patients with myogenic temporomandibular disorders versus healthy controls. Greenbaum T, Dvir Z, Rieter S & Winocur E Israeli Physiotherapy Society yearly meeting, Tel Aviv, 2015

Is there an association between upper neck impairments and temporomandibular disorders? (PhD preliminary findings) Greenbaum T, Dvir Z & Winocur E American Academy of Orofacial Pain yearly meeting, Phoenix Arizona, 2017

Is there an association between upper neck impairments and temporomandibular disorders? (PhD preliminary findings) Greenbaum T, Dvir Z & Winocur E European Congress of Manual Therapy, Brussels, Belgium, 2017

Cervico - Brachial Therapeutics

 

Kurzy Cervico – Bracial Therapeutics a Cranio – Cervical Therapeutics na seba nadväzujú a podrobne rozoberajú problematiku a liečbu krčnej chrbtice a okolitých segmentov. Preto sme pre Vás pripravili cenovo zvýhodnený varian, ktorý obsahuje účasť na obidvoch kurzoch. Stačí si vybrať variant „Cervico Brachial + Cranio – Cervical Therapeutics (skvelá cena)“. Táto ponuka je kapacitne a časovo limitovaná.​

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 s prideleným IČ: 102/2019 a počtom kreditov 7.


Cervico - Brachial Therapeutics

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 24.05. - 25.05.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 16

Cena: 350 €

Voľných miest: 10

Prihlasovanie do: 24.04.2019 20:00


Cervico - Brachial Therapeutics (late buy)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 24.05. - 25.05.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 16

Cena: 400 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 21.05.2019 20:00


Cervico Brachial + Cranio Cervical Therapeutics (skvelá cena)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 24.05. - 27.05.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 32

Cena: 640 €

Voľných miest: 4

Prihlasovanie do: 24.04.2019 20:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu