Fyziotréning klienta so skoliózou

fyziotréning so skoliózou

Fyziotréning klienta so skoliózou je kľúčovým aspektom liečby tohto problému, čo je skolióza. Skolióza, charakterizovaná bočným odchýlkovým zakrivením chrbtice spôsobuje bolesť a krivé postavenie tela. Príznaky, ako je bolesť, sú často prítomné, a prevencia a liečba sú dôležité. Skolióza si môže vyžadovať aj operáciu, najmä u detí, kde je cieľom znížiť riziko komplikácií v dospelosti.

Čo je skolióza, ako vzniká a jej príčiny a je len u detí?

Skolióza je zdravotný stav, ktorý sa vyznačuje bočným zakrivením chrbtice, čo vedie k deformácii postavy a môže mať rôzne závažné dôsledky pre fyzické a psychické zdravie jednotlivca.

Tento stav sa často vyvíja postupne v priebehu času, najmä v priebehu vývoja. Skolióza sa najčastejšie diagnostikuje v období adolescencie, keď dochádza k intenzívnemu rastu. Skolióza môže mať rôzne stupne závažnosti, od miernych po závažné prípady, ktoré môžu vážne ovplyvniť kvalitu života.

Príčiny skoliózy sú komplexné a môžu zahŕňať genetické faktory, poruchy svalového tonusu, nevyvážené zaťaženie chrbtice, alebo rôzne posturálne návyky. Zatiaľ čo niektoré prípady skoliózy sú spojené s genetickými predispozíciami a môžu sa vyskytnúť v rodinách, iné môžu byť výsledkom nesprávneho vzoru pohybu alebo zaťaženia chrbtice počas každodenných aktivít.

Deti a mladiství sú najviac náchylní na vývoj skoliózy, pretože ich telá prechádzajú rýchlym vývojom. V tomto období je dôležité venovať pozornosť ich postoju a pravidelne vykonávať vyšetrenia chrbtice.

Čím skôr sa skolióza diagnostikuje a začne sa s vhodnou liečbou, tým lepšie je možné riadiť a zmierniť jej prejavy a komplikácie. Všeobecné príznaky skoliózy môžu zahŕňať nesymetrickú postavu tela, nepravidelný tvar chrbtice, bolesť v chrbtici, ťažkosti s dýchaním a obmedzenú pohyblivosť.

V niektorých prípadoch môže skolióza pokračovať v postupujúcom sa zhoršovaní a môže byť spojená s vážnymi zdravotnými komplikáciami, ako sú poruchy dýchacieho systému.

čo je skolióza
zdroj: pixabay.com

Typické príznaky, prejavy, bolesť a stavy súvisiace so skoliózou

Určenie typických príznakov a prejavov skoliózy, ako aj súvisiacich stavov, má kľúčový význam pre diagnostiku a riadenie tohto zdravotného stavu. Tu je rozšírený prehľad.

Krivé držanie tela

Skolióza nezriedka prejavuje svoju prítomnosť krivým postojom. To môže byť zreteľné vo vizuálnom pohľade, keďže ramená, boky a pás sú často asymetrické. S bočným zakrivením chrbtice dochádza k posunu váhy tela, čo spôsobuje, že jedna strana tela je vyššia ako druhá. Ramená môžu byť rozdielnej výšky, jedna lopatka môže vystupovať viac ako druhá, a pás sa môže nakláňať v jednom smere.

Nepravidelný tvar chrbtice

Charakteristickým rysom skoliózy je nepravidelný tvar chrbtice, ktorý môže nadmerne zakrivovať do tvaru písmena „S“ či „C“. Pri fyzickom vyšetrení môže lekár ľahko identifikovať túto zakrivenú formu. Chrbtica sa vďaka skolióze neohýba len v jednom smere, ale môže mať viacero zahnutí, ktoré sú viditeľné pri pohľade z boku. Tieto zakrivenia môžu byť viditeľné aj pri pohľade zozadu.

Bolesť v chrbtici

Jedným z najčastejších javov skoliózy je bolesť v chrbtici. Táto bolesť môže mať rôzne intenzity a môže byť pre ľudí s touto diagnózou veľmi obťažujúca. Typickou lokalizáciou bolesti je oblasť zakrivenia chrbtice, kde môže byť cítená ako tupá, pulzujúca alebo ostrá. Bolesť sa môže zhoršovať po dlhých obdobiach sedenia, státia alebo fyzickej aktivity a môže výrazne obmedziť činnosti.

Ťažkosti s dýchaním

U niektorých jedincov so závažnými formami skoliózy môže dôjsť k stláčaniu pľúc a srdca, čo môže spôsobovať vážne obtiažnosti s dýchaním a srdcové problémy. Toto stláčanie môže viesť k nedostatočnému prístupu kyslíka do pľúc a tkanív, čo spôsobuje nedostatok vzduchu, dusenie sa alebo zvýšenú únavu. Tieto symptómy si vyžadujú okamžitú lekársku pozornosť.

Obmedzená pohyblivosť

Skolióza môže spôsobiť obmedzenie pohyblivosti v chrbtici a susedných kĺboch a štruktúrach. Toto obmedzenie sa prejavuje ako znížená flexibilita a rozsah pohybu v jednotlivých častiach chrbtice. Jednotlivec môže mať problémy s otočením, naklonením alebo ohýbaním chrbtice, čo môže obmedziť schopnosť vykonávať bežné denné aktivity a rovnako tak aj pohyby.

Zmeny vo vnímaní tela

Ľudia so skoliózou môžu taktiež veľmi často pociťovať zmeny vo vnímaní svojho tela a rovnako tak aj postavy. Môžu mať pocit, že ich telo nie je vyvážené a tak sa následne cítiť nekomfortne napríklad pri sedení, státí alebo tiež behu. Tieto zmeny vo vnímaní tela môžu mať negatívny vplyv aj na sebavedomie a pocity pohodlia v každodenných a bežných situáciách.

Psychické dôsledky

Skolióza môže mať aj psychické dôsledky, ktoré ovplyvňujú emocionálny stav a duševné zdravie jednotlivca. Znížené sebavedomie a úzkosť spojená s obavami o vzhľad a funkciu tela sú časté. Tieto psychické dôsledky môžu mať významný vplyv na kvalitu života jednotlivca a môžu vyžadovať podporu psychologických a emocionálnych zdrojov, ako je terapia alebo podpora od rodiny.

Ako na liečbu skoliózy a pomáha naozaj iba operácia?

Liečba skoliózy zahŕňa komplexný prístup, ktorý môže zahŕňať kombináciu terapeutických metód, cvičení, terapie a v niektorých prípadoch aj chirurgického zákroku.

Cieľom liečby je zmierniť príznaky, zastaviť progresiu zakrivenia chrbtice a obnoviť funkciu tela. Fyzioterapia a cvičenia zohrávajú kľúčovú úlohu v liečbe skoliózy. Tieto cvičenia sú často zamerané na posilnenie svalov, ktoré podporujú správnu polohu chrbtice, a na zlepšenie flexibility chrbtice.

Fyzioterapeut môže predpísať špecifické cviky a rovnako tak aj rôzne terapeutické postupy, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám pacienta. Cvičenia môžu zahŕňať rozťahovanie, posilňovanie, stabilizačné cvičenia a cvičenia na zlepšenie držania tela. Okrem fyzioterapie sa môžu použiť aj ortopedické pomôcky, ako sú napríklad korzety alebo ortézy.

Tieto pomôcky podporujú chrbticu v správnej polohe a zabrániť ďalšiemu pokračovaniu zakrivenia. Korzet je často predpísaný deťom a adolescentom s miernejšou a stredne závažnou skoliózou.

V niektorých prípadoch môže byť chirurgický zákrok nevyhnutný, najmä ak je skolióza veľmi pokročilá a vykazuje vysoký stupeň zakrivenia, čo spôsobuje významné komplikácie alebo bolesti. Operácia sa zvyčajne vykonáva u mladých pacientov, pretože cieľom je zastaviť ďalšiu progresiu zakrivenia chrbtice a následne minimalizovať riziko komplikácií v budúcnosti.

príznaky skoliózy
zdroj: pixabay.com

Aké cviky, cvičenia a fyzioterapia sú vhodné na skoliózu?

Tu je rozšírený prehľad o tom, aké cviky, cvičenia a taktiež aj opatrenia sa zvyčajne využívajú v rámci fyzioterapie na pomoc pri liečbe skoliózy, ktoré vám môžu pomôcť.

Individuálny plán liečby

Fyzioterapeut vytvorí individuálny plán cvičení, ktorý je prispôsobený jedinečným potrebám a zdravotnému stavu každého pacienta s diagnostikovanou skoliózou. Tento plán je výsledkom dôkladného hodnotenia a posúdenia chrbtice a svalového stavu jednotlivca. Zahrňuje širokú škálu cvičení, ktoré majú za cieľ posilniť svaly chrbtice a zlepšiť flexibilitu a podporiť správne držanie tela.

Naťahovacie cvičenia

Naťahovacie cvičenia sú dôležitou súčasťou fyzioterapie pre skoliózu, pretože pomáhajú uvoľniť napätie v svaloch chrbtice a okolitých oblastiach. Tieto cvičenia sa vykonávajú s cieľom zlepšiť flexibilitu chrbtice a zmierniť stuhnutosť, čo môže viesť k zníženiu bolesti a zlepšeniu rozsahu pohybu. Fyzioterapeut zvolí vhodné techniky rozťahovania a prispôsobí ich individuálnym potrebám pacienta.

Posilňovacie cvičenia

Posilňovacie cvičenia majú za cieľ posilniť svaly, ktoré podporujú správne držanie tela a chrbtice. Tieto cvičenia môžu zahŕňať rôzne typy cvikov, ktoré sú zamerané na posilnenie svalov horných a dolných častí chrbta, ako aj brušných svalov a svalov okolo bedrových kĺbov. Fyzioterapeut prispôsobí program posilňovacích cvičení podľa individuálnych potrieb a schopností každého pacienta.

Stabilizačné cvičenia

Stabilizačné cvičenia sú zamerané na posilnenie svalov, ktoré stabilizujú chrbticu a udržujú ju v správnej polohe. Tieto cvičenia môžu pomôcť zlepšiť stabilitu a vyváženie tela, čo môže znižovať riziko ďalších komplikácií spojených so skoliózou. Fyzioterapeut vyberie cvičenia, ktoré sú vhodné pre každého jednotlivca a zahrnie ich do ich individuálneho plánu rehabilitácie.

Cviky na lepšie držanie tela

Cvičenia na zlepšenie držania tela sú navrhnuté na trénovanie pacientov vo správnom držaní tela a polohy chrbtice. Tieto cvičenia sa často zameriavajú na uvedomenie si správneho držania tela a na posilnenie svalov, ktoré podporujú túto polohu. Fyzioterapeut pracuje s pacientmi na naučení sa a udržaní správneho držania tela počas bežných každodenných aktivít.

Masáže a manuálna terapia

Masáže a manuálna terapia môžu byť účinnými metódami na uvoľnenie napätia v svaloch a zlepšenie flexibility chrbtice. Tieto terapeutické techniky môžu tiež pomôcť zmierniť bolesť a nepohodlie spojené so skoliózou tým, že zlepšia cirkuláciu krvi a uvoľnia svalové napätie. Fyzioterapeut vykonáva tieto techniky s cieľom poskytnúť pacientovi úľavu a podporiť ho v procese liečby.

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies